OPDAG INDBRUDDET,

INDEN DET SKER.

Med proaktiv overvågning kan du opdage indbruddet
før det sker. På den måde øger du muligheden for at fange de skyldige før i stedet for efter indbruddet.

HVORFOR KUN DOKUMENTERE KRIMINALITET,

– NÅR MAN KAN OPDAGE OG FOREBYGGE DET?

Overvaagning.nu tilbyder en overvågningsløsning med intelligent videoanalyse der reducerer tyveri og hærværk, og samtidig minimerer risikoen for tab. Når du bruger vores professionelle løsning med videoanalyse og fjernovervågning, er vi dine ekstra øjne 24 timer i døgnet, og gør det svært for indtrængende og kriminelle at gøre skade – specielt uden for normal åbningstid.

Altid på

Det bliver hurtigt en bekostelig affære at sikre et stort område med vagter. Intelligente kameraer holder øje med dine værdigenstande 24/7, falder aldrig i søvn, blinker ikke og kigger ikke i den forkerte retning.

Proaktiv reaktion

Med intelligent videoanalyse, kan videoovervågning bruges aktivt til forebyggelse af kriminalitet. Kameraerne detekterer ulovlig indtrængen og kontrolcentralen reagerer, så snart det sker.

Virtuel tilstedeværelse

I modsætning til en tyverialarm, giver videoanalyse en nøjagtig verifikation af ulovlig indtrængen – og med talevarsling er det muligt at henvende sig direkte til den indtrængende og dermed potentielt skræmme dem væk.

ANALYTISK FOREBYGGELSE

MED INTELLIGENT VIDEOANALYSE

Vi bruger Intelligent Videoanalyse til Proaktiv Overvågning. Det er en funktion, hvor enten kamera eller software aktivt analyserer hændelser i billedet. Derved skilles naturlige/reelle hændelser og bevægelser fra, således at antallet af fejloptagelser reduceres markant.

Ved at opstille nogle regler for disse hændelser, såsom krydsning af en linje, indtrængen i en zone eller fjernelse af et objekt, er det muligt at lave mere præcise definitioner for systemets reaktion. Dette betyder samtidig at hændelserne kan bruges aktivt i form af alarmering.

Traditionel bevægelsesdetektering reagerer ud fra en bevægelse i billedet, og kan derfor sjældent bruges lige så aktivt.